סקרי בטיחות שבוצעו ברשתות קמעונאיות בכל העולם, הוכיחו כי מקרי ההונאה והגניבה ברשתות הקמעונאיות נגרמים ברובם המוחלט על ידי עובדי הרשת. מערכת הזיהוי הביומטרי, זיהוי על ידי תביעת אצבע, באה לתת מענה לתופעה זו בארבעה מישורים עקריים: דיווח נוכחות אמין, שליטה אמיתית בדרגות הרשאה וזיהוי ודאי של בעל ההרשאה, חסכון בתחזוקה שוטפת של מלאי הכרטיסים המגנטיים תחלופתם ואמינותם, המנעות מניהול סיסמאות.

 

 

 

 

זיהוי ביומטרי בעמדות מכירה

 

סקרי בטיחות שבוצעו ברשתות קמעונאיות בכל העולם, הוכיחו כי מקרי ההונאה והגניבה ברשתות הקמעונאיות נגרמים ברובם המוחלט על ידי עובדי הרשת. מערכת הזיהוי הביומטרי, זיהוי על ידי תביעת אצבע, באה לתת מענה לתופעה זו בארבעה מישורים עקריים: דיווח נוכחות אמין, שליטה אמיתית בדרגות הרשאה וזיהוי ודאי של בעל ההרשאה, חסכון בתחזוקה שוטפת של מלאי הכרטיסים המגנטיים תחלופתם ואמינותם, המנעות מניהול סיסמאות.

זיהוי ביומטרי בעמדות מכירה

 

דיווחי נוכחות:

כיום, מתבצע דיווח הנוכחות בקופה על ידי העברת כרטיס מגנטי של העובד, במקרה הטוב, והקלדת מספר העובד במקרה הפחות טוב.  מיותר לציין כי ניתן לבצע דיווח נוכחות לעובד גם ללא נוכחותו הפיזית בחנות. רשתות קמעונאיות משקיעות משאבים ומאמצים רבים על מנת לצמצם את עלויות כח האדם הנדרשות לתפעול החנויות, אך אין ברשותן אמצעי אמיתי לאכוף את הפרצה הגדולה ביותר בתחום זה והיא דיווחי הנוכחות של העובדים. באמצעות התקן ביומטרי, המערכת מאפשרת רק לעובד עצמו לבצע דיווח כניסה או יציאה . התוצאה, חסכון משמעותי בשעות עבודה.

 


 

הרשאות וחריגות:

אמצעי הזיהוי הקיים היום לצורך חריגה מהרשאה או ביצוע פעולה חריגה בקופה, היינו הכרטיס המגנטי של העובד או המנהל שלרוב נימצא במגירת הכסף או מונח ליד הקופה. למעשה, כל עובד יכול לחרוג מרמת ההרשאה המוגדרת לו על ידי שימוש בכרטיס המנהל המונח בהישג יד. התוצאה, המנעות ממתן הנחות לא מורשות ומביצוע פעולות חריגות על ידי כח אדם לא מקצועי ולא מוסמך כגון: החזרות, זיכויים, הצהרות ותיקוני דיווח נוכחות.

 


 

הפתרון:

הפתרון כולל רכיב חומרה המזהה טביעות אצבע ומחובר למערכת הקופה באמצעות ממשק USB ותוכנה לניהול וזיהוי טביעות אצבע. מערכת ניהול חנויות  PrioriPOS תומכת בממשק הביומטרי ובעצם מחליפה את כל ממשקי הכרטיסים המגנטיים והקלדת מספרי עובד בזיהוי טביעות אצבע. המערכת תואמת לכל חומרת קופה קיימת שמותקנת עליה תוכנת PrioriPOS ומאפשרת חיבור USB פנוי.