מודולים נוספים למערכות Priority

מודולים נוספים למערכות Priority

תשלומים בהמחאות (הדפסת צ'קים), העברות בנקאיות, הכנת קובץ למס"ב.
רישום פריטי רכוש קבוע, מיון נכסים, תכניות השקעה, חישוב פחת, פיצול נכסים, גריעת נכסים, רישום הרכוש בהנהלת חשבונות ודוחות שונים כולל טפס י"א.
קליטת קבצי הפקדות וזיכויים. במסך קבלות, כאשר מקבלים תשלום בכרטיס אשראי, נרשמת תנועה שמזכה את הלקוח ומחייבת את חברת האשראי. קובץ הפקדות נטען כתנועת יומן המזכה את חברת האשראי ומחייבת כרטיס עסקאות מאושרות. קובץ הזיכויים נקלט כתנועת יומן המזכה את העסקאות המאושרות ומחייבת כרטיס בנק/ עמלות/ מע"מ. בכל אחד משלושת הכרטיסים מתבצעת התאמה פנימית בעזרת מודול ניתוח הכרטיסים הסטנדרטי.
ניהול הלוואות שהארגון נוטל. ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי הלוואה, סימולציות לקביעת תשלומי הלוואה וכד' וקישור להנה"ח לרישום תשלום ההלוואה.
ניהול מועמדים ועובדים מן המניין; ניהול כרטיס עובד עם הפרטים הבאים: פרטי העובד, פרטי ילדים וקרובים, ידיעת שפות, השכלה, קורסים והשתלמויות, בדיקות רפואיות, מעקב היעדרויות, הסמכות, תפקידים, ראיונות עבודה והערכות, ממליצים, ניסיון מקצועי ושיוך לצוותי עבודה ופרויקטים. מערך דו"חות ומחולל דו"חות ברמת המשתמש.
ניהול כרטיסי מכשירים; תנועות מכשירים; חוזי שרות כולל חידוש חוזים; ניהול מוקד לקבלת קריאות שרות, כולל תחזוקה פנימית בארגון; מעקב דווחי תקלות ותיקונים; שיבוץ טכנאים, כולל ניהול מחסני חלפים בשיוך לטכנאים; מעקב איכות שרות מול שאלוני לקוח; ודו"חות שרות מגוונים כולל ניתוח תקלות ותיקונים.
תכנון דרישות חומרים (MRP), הכולל פיצוץ עצי מוצר ברמה אחת (עצי הרכבה) והתחשבות בנתוני מלאי במחסנים, הזמנות רכש פתוחות, מלאי בטחון, מלאי מינימום להזמנה, הזמנות לקוחות, זמני אספקה ואילוצים נוספים. תוכנית תכנון הרכש יוצרת תוכנית ניפוקים על סמך הגדרת האילוצים לעיל וכן יצירת דרישות רכש אוטומטית על פי תוצאות תוכנית הניפוקים העתידית.
קביעת קווי חלוקה והזמנות להפצה לפי תאריכים וקווי הפצה; שיבוץ אוטומטי לפי תאריכים וקווי חלוקה; הכנת חשבוניות מס ותעודות משלוח לפי קווי החלוקה; וכן דפי ליקוט הזמנות לפי קווי החלוקה.
בנייה ותיעוד הנדסי של עצי מוצר מרובי רמות; תיעוד מהדורות הנדסיות למוצר ועצי מוצר, כולל מאשרי מהדורה; רישום ותיעוד שינויים הנדסיים (ECO) מול מוצרים כולל נספחים; סיבות לשינוי וסבב מאשרים כחלק מהבקרה ההנדסית למוצר; מערך דו"חות מוצרים ועצי מוצר, כולל דו"ח Where Used ומנגנון להצגה גרפית של עצי מוצר מרובי רמות. מודול זה אינו מאפשר שימוש תפעולי לעצי מוצר כגון הרצות MRP או תכנון פקודות עבודה המשולבים במערכת התעשייתית בלבד.
MRBמערך בקרת תקלות. רישום טופסי תקלה עם נתוני התקלה כולל מוצר, עובד, מהדורה, קישור לתעודה הרלוונטית וכדומה. קישור לטופס ועדת MRB עם תיעוד מהלך דיוני הועדה והחלטותיה כולל סיבות התקלה ופעולות שיש לבצע עם קישור למסמכים המתאימים כגון תעודת קבלה ועד לרמת פקודת עבודה.
אפשרות לדווח אנליזה לפי רשימת בדיקות מוגדרת מראש כולל טולרנס בכל תעודות המלאי במערכת (משלוח ללקוח, קבלה מספק,בדיקות מעבדה וכו') וכן במודול הייצור עצמו, כולל הדפסה של תעודת אנליזה בעברית ובאנגלית.
ניהול פרוייקטים הגדרת מרכיבי תכנון בפרויקט במספר רמות WBS, כולל ממשק מובנה למערכת MS-Project ליבוא מרכיבי התכנון והתקדמות הביצוע; קישוריות נרחבת ברמת שורות מסמכי המערכת לפרויקט, חשבון ופעילות; הגדרת פרמטרים ומאפיינים לפרויקט; הגדרת תכולת הפרויקט, תשלומים מתוכננים לפרויקט ותוצרים, כולל הקצאת משאבים לפרויקט; מסכי קשר לדיווחי שעות לפרויקט, הזמנות לפרויקט, תקציבים לפרויקט, רכש, פק"עות, משימות כולל לוח שנה, ועוד; מסכים ודו"חות לניתוח הפרויקט.
יכולת העברת מסרים אלקטרוניים בין תחנות מרוחקות, שאינן בקשר מקוון עם שרת הנתונים, על בסיס עבודה דרך האינטרנט; וכן העברת מסרים בין חברות המנוהלות על אותו שרת.

המודול מאפשר הפעלת ממשקי EDI מתוך מערכת Priority מול רשתות שיווק. המודול כולל סט משקים מובנים הפועלים מול חברת טריידנט ומתממשקים במבנה EDI סטנדרטי למערכות ברשתות השיווק. הממשק כולל את המרכיבים הבאים:

  • ממשק נכנס – הזמנת לקוח
  • ממשק יוצא – תעודת משלוח
  • ממשק נכנס – אישור תעודת משלוח
  • ממשק נכנס – החזרת סחורה
ניהול ליסינג תפעולי ומימוני (מול לקוח או עובד): ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי החזר לליסינג, סימולציות לקביעת תשלומים וכדומה וקישור להנה"ח לרישום תשלום חיוב הלקוח.
בילינג ניהול מערך חיובי לקוחות בהוראות קבע; רישום, חישוב ותיעוד של עסקאות פיננסיות עתידיות (מול לקוח או עובד); יצירת חשבונית תקופתית בגין תזרים המזומנים המתוכנן במהלך אוטומטי; חיוב לקוחות אקטיבי באמצעות הוראות קבע בנקאיות; ניהול הסכמי חיובים כחלק מחוזי השירות במודול שירות ואחזקה, כולל הגדרת סוג השירות, סכום התקבול, תדירות הגבייה, אמצעי התשלום וכן אפשרות לביצוע גבייה מאוחדת של מספר שירותים.
יכולת ביצוע סליקה בהתקשרות במודם מתחנת עבודה במערכת מול מערכת שב"א: סליקה מיידית מול עסקה נוכחית או ביצוע סליקה באצווה מול רצף עסקאות. קבלת אישור סליקה משב"א ישירות למערכת. המודול אינו כולל את הרישיון הייעודי מחברת שב"א לצורך שירות ותחזוקה. יש להסדיר נושאים אלה, והתשלומים בגינם, ישירות עם חברת שב"א.