מערכת לניהול שכירויות

 

 

 

 

 

 

 

מערכת לניהול שכירויות

מערכת לניהול שכירויות

מודול זה משמש בקרה על חוזי שכירויות של עסקים קמעונאיים (חנויות) מול הנהלות של קניונים.

 

מהו המידע הנשמר בחוזה?

  • נתונים הנדסיים של המקום כגון: גודל השטח, נטו, ברוטו, גודל מחסן, שטח ציבורי משוייך, תאריכים של תקופות החוזה,חידושים  ואופציות. 
  • מחירי שכירות למטר מרובע, הצמדה למדד, שער מטבע ואחוז מתוך פדיון.
  • דמי ניהול למטר מרובע.
  • הנחות תקופתיות וחודשי Grace  
  • הצמדה למדד ושערי מטבע.

 

המערכת מספקת מנגנוני בקרה ותזכורות כולל התראות על סיום תקופת החוזה וחידוש אופציה. המודול מכיל מספר דו"חות כגון:"דו"ח בקרת תשלומים לחוזה" אשר מספק מידע לגבי תשלומים שוטפים לבעלי הנכס. 

מודול זה מאפשר שליטה מלאה על ניהול חוזה השכירות, תקופות חידושים ותשלומים שוטפים.