מערכת לניהול תחרויות בין סניפים

 

 

 

מערכת מדרג: מודול לניהול תחרויות בין סניפים.

המערכת עוקבת ומדווחת בזמן אמת אחר עמידת אנשי המכירות בארגון אל מול היעדים המוגדרים במרכז הרשת. היעדים המוגדרים הם יומיים, שבועיים, חודשיים ודו חודשיים, תוך חישוב יעד מול מטרה. מסכי המוצר גראפיים וקלים להבנה ותפעול, הן לעובדי החנויות והן למנהלים. מסכי המוצר מוצגים על גבי עמדת המכירה בסניפי הרשת ומעודכנים On-Line בנתונים הרלוונטים. 

 

 

 

 

 

מערכת לניהול תחרויות בין סניפים

 

המדרג, תחרויות ועמידה ביעדים ברשת הינה מערכת העוקבת ומדווחת בזמן אמת אחר עמידת אנשי המכירות בארגון אל מול היעדים, המוגדרים במרכז הרשת. היעדים המוגדרים הם יומיים, שבועיים, חודשיים ודו חודשיים תוך חישוב יעד מול מטרה. מסכי המוצר גראפיים וקלים להבנה ותפעול, הן לעובדי החנויות והן למנהלים.

 

מערכת לניהול תחרויות בין סניפים

להלן חלק ממסכי המוצר:

 

השוואה ברמת הסניפים באותה הקבוצה : פדיון לשעה, סל קניה, פדיון יומי.
הצגה ויזואלית בקופה של מכירות כנגד יעדים ברמת הסניף. מציג: ברמה יומית, חודשית ,דו-חודשית > יעד, פדיון, יתרה ליעד , פדיון חזוי, % הצלחה.
שלוש העסקאות הגדולות ביותר, תוך ציון שם העובד, סניף וסה"כ גובה עסקה.
ברמת עובד בסניף תוצג השוואה של : שעות, פדיון, פדיון לשעה, ממוצע פריטים, כמות עסקאות, כמות פריטים, סל קניה.
הצגה ויזואלית של העסקאות הגדולות שבוצעו באותו יום: שם החנות, שם המוכר/ת, פדיון יומי.
מציג השוואת מכירות בין סניפים : שם סניף, מכירות , חזוי, יעד, אחוזי הצלחה.
השוואת תקני שעות עובדים מול מימוש בפועל: תקן שעות המותר עד אתמול, שעות בפעול עד אתמול, חריגה, תקן שעות להיום.
מסך זה מציג את מקום הסניף ביחס לקבוצה לפי: פדיון בפועל, פדיון למועדון ,גיוס למועדון וחידוש מועדון.
מסך זה מציג את היעדים בחתכים שונים: יומי, יום לפני, מצטבר לחודש ואחוז גידול משנה שעברה בהתאם לאותו חודש.

יעד יומי / יעד לאתמול /
יעד חודש

 • יעד מעודכן
 • פדיון בפועל
 • יעד לשעה מעודכן
 • יתרת שעות לפעילות
 • יעד גיוס למועדון
 • גיוס בפועל
 • יעד חידוש
 • חידוש בפועל 

תחת החתך אחוז גידול משנה
שעברה-מצטבר, מוצגים השדות:

 • מיקום ברשת
 • אחוז גידול משנה שעברה
 • אחוז גידול המקום הראשון 

 

דרוג מול יעד שיווקי מצטבר – השוואה
ברמת סניפי הרשת באותה הקבוצה על פי:

 • אחוז מימוש יעד שיווקי
 • אחוז גיוס
 • אחוז מימוש יעד חידוש

מדדי פריון מצטבר:

 • יחסי מבקרים לשעת עבודה
  (דורש מודול נפרד של מצלמות)
 • פדיון לשעת מוכר
 • פדיון לשעת עבודה
 • יחס המרה
 • עסקה ממוצעת
 • פדיון
 • עסקאות
 • מבקרים
 • שעות מוכרים וניהול
 • שעות מוכרים